Collaboration to Construction

Strategisk fordi

I strategisk samarbejde leder pielinestyring, innovation og gentagelseseffekter til meget store besparelser. co2con tilbyder strategisk bygherrerådgivning til bygherrer. Det strategiske ligger primært i, de store synergi- og gentagelseseffekter, der opnås. Normalt vil det være baseret på en nøje udvalgt kreds af parter, der viser sig egnede til at samarbejde på et højt dedikeret niveau, hvor man kan se værdierne i det strategiske.

Pipelineplanlægning

Planlægning af bygherres pipeline af projekter giver store resursemæssige fordele i forhold til pris og tid. For bygherre er dette et must som en del af firmaets strategi. Ved en synliggørelse af dette i samarbejdet vil det også blive en del af parternes strategi. Den gennemsigtige pipeline giver alle parter mulighed for, at opnå store driftsfordele der vil resultere i lavere priser men alligevel større indtjening.

Gentagelseseffekter

Muligheden for gentagelseseffekter hos parterne bliver til fælles fordele i form af større værdiskabelse. De mange transaktionsomkostninger, der er undervejs i et byggeprojekt, vil blive til sunde rutiner med store besparelser når man sammen har gennemløbet dem tidligere.

Innovation

Det innovative aspekt kommer naturligt frem når man ved, at samarbejdet giver større mulighed for ROI. Parterne vil også kunne opleve en firmaudvikling, der gør dem mere konkurrencedygtige og fremadrettet genererer en bedre bundlinje. Her ligger ikke kun store gevinster for parterne, men også for det ganske samfund.