Collaboration to Construction

Organisk projektering

Projekteringen er grundlaget for udførelsen og overholdelse af budget, tid og sikkerhed. Når alle interessenter i et projekt bidrager med deres unikke og specialiserede viden i projekteringen skabes der basis for et organisk samspil. Det bliver fundamentet for projektets og parternes videre succes. Gennem en interessentanalyse vil det hurtigt stå klart hvem disse parter er.

De typiske parter er brugerrepræsentant(er), repræsentant(er) for den fremtidige drift, arbejdsmiljøkoordinator, arkitekt, ingeniør, samt diverse entreprenører og leverandører. Det lyder stort og det er det også. Det vil kun være et fåtal der deltager fra gang til gang i forhold til relevansen på tidspunktet.

Reviews og rettidig inddragelse

Ved reviews undervejs i projekteringen gennemses og kritiseres indholdet på det pågældende stade. Det er på disse reviews, at parterne kommenterer på det de ser, og kvitterer for at de er enige i det projekterede.

Disse reviews fortsætter det antal gange, som man i opstarten har aftalt. For at bruge tiden fornuftigt deltager parterne rettidigt, hvilket vil sige de der har aktiviteter i forhold til projekteringens stade. Også kaldet rettidig inddragelse.

Ejerskab

Denne organiske projekteringsform lever og vokser i takt med projekteringen, og giver parterne ejerskab til det projekterede. Under udførelsen vil det medføre, at parterne har en dybere indsigt og forståelse for, hvad og hvordan der skal bygges.

Konsekvenser

  • at tid og budget overholdes
  • at unødvendige konflikter minimeres
  • at risiko for ulykker bliver minimeret
  • tilfredse brugere
  • tilfredse driftfolk
  • en glad bygherre