Collaboration to Construction

Efter 30 år i byggebranchen tegner der sig et billede af at konflikter og budgetoverskridelser er blevet mere og mere dominerende.

Samarbejdsformen er den centrale årsag!

I 2012 skrev jeg det første forslag til en ny måde, at samarbejde på. Tillidsbaserede samarbejder, hvor alle interessenter i sagen er ligeværdige og motiverede til, at skabe fælles værdi for sagens bedste. 2 år senere lykkes det mig, at komme med i 2 større pilotprojekter om skolerenoveringer, hvor vi afprøvede nye samarbejdsformer i en 2 års periode. Dette skulle vise sig at blive en stor succes. Kollaboration i samarbejdet var åbenlyst og centralt for det gode resultat.

Den kollaborative samarbejdsform i projekteringen medførte en overholdelse af budgetter, arbejdsmiljø, kvalitet og tid, bruger tilfredshed og effektive driftskrav. Det gav det mening for alle parter, og resulterede i byggeri af meget høj kvalitet. I 2016 gav jeg tilbud på et større strategisk samarbejde som jeg blev ansvarlig for. Det gav et kæmpe erfaringsgrundlag omkring barrierer, kulturer og måden, hvorpå hele projektet tilrettelægges fra den absolutte start.

Hvorfor bygherrerådgivning

Dette medførte, at jeg i 2018 indså, at her skulle jeg gøre en forskel som uvildig bygherrerådgiver ved at hjælpe bygherre med de effektive samarbejdsformer og værdisæt, der skal tilføres som grundlag for et godt projekt. Da der skulle findes et navn til firmaet lå navnet co2con (Collaboration to Construction) derfor lige for.