Collaboration to Construction

Klassisk

co2con ser denne form velegnet ved mindre og enkle projekter, hvor der er stor overskuelighed for alle involverede parter. Her er risikoen relativ lille og de projekterende vil ofte være i stand til selv, at funktions- og detailprojektere hele projektet. I den klassiske bygherrerådgivning vil co2con’s setUp typisk være at finde de arkitekter og ingeniører, der skal udføre projekteringen. Det er typisk disse projekterende, der senere peger på de entreprenører som de finder egnede til at udføre projektet. Bygherre og co2con kan også selv komme med ønsker til valg af entreprenører. I dette samspil sørger co2con for, at alt forløber som aftalt ved samarbejdets indgåelse. co2con vil ved denne konstellation sikre, at projektet bliver gennemført til den rette pris og kvalitet og til en god markedspris.