Collaboration to Construction

Collaboration to Construction

Den kollaborative samarbejdsform bygger på en 100% dedikeret deltagelse i samarbejdet, hvor man er ligeværdige og troværdige parter. Det ved man fordi, det har været det mest vægtede parameter lige fra den helt tidlige henvendelse fra bygherren, gennem udbudskriterierne, parternes tilbud og bygherres endelige udvælgelse af parterne. Som part indgår man i kollaborationen fordi man har stor viden om sit fag og vil dele den rettidigt i det kollaborative samarbejde. Ingen spilder sin tid ved deltagelse i møder lang tid før ens viden er aktuel for projektet. Derfor arbejder vi med rettidig inddragelse.

Bygbarhed og budgetsikkerhed

Den kollaborative form medfører helt naturligt en meget høj grad af bygbarhed. Alle har deltaget med viden og støder derfor ikke ind i uforudsete forhold under udførelsen. Det er værdien af kollaborationen i en organisk projektering, der på denne måde resulterer i meget få aftalesedler og konflikter samt ingen forsinkelser. Det vil sige, at bygherre opnår en meget højere budgetsikkerhed end normalt.