Collaboration to Construction

co2con udfører også separate ydelser.
Ydelserne udføres på baggrund af mange års erfaring i byggebranchen og stor juridisk indsigt.

AMK(P) og (B)

Projekteringsledelse

Projektganskning

Konflikter i byggesager kommer mest på grund af mangler i projekteringen. Ved en kvalificeret granskning af projektet i forhold til valg af løsninger og bygbarhed samt mangelfulde forundersøgelser kan mange af disse fordyrelser undgås. På samme måde gransker vi AMK(P).

Det har store konsekvenser for de udførendes sikkerhed, og i høj grad også for pris og tid under udførelsen. Ved at reviewe undervejs i projekteringsforløbet sikres det, at der ikke projekteres videre med “fejl”. De fjernes tidligt i projekteringen. Som en slutkontrol gransker vi den færdige projektering og udarbejder en rapport..

Claim managment

Konflikter om aftalesedler er dyre og kan overstige selve det beløb som konflikten drejer sig om. Hvis parterne er enige om at finde en hurtig løsning yder co2con en effektiv og uvildig bistand. Vi kommer med en kvalificeret juridisk vurdering. Denne model koster en brøkdel af, hvad det vil koste ved en regulær advokatløsning med eventuel voldgift.

Tidsplansgranskning

co2con har stor erfaring med tidsplaner. Vi gransker tidsplanen med henblik på uhensigtmæssigheder men også i forhold til urealisme. Mange bliver presset af en urealistisk tidsplan, det resulterer i fejl og fordyrelser og går ofte også ud over kvaliteten. En forlængelse af byggeperioden bliver en ganske stor udgift, der udløser konflikter mellem parterne.