co2con logo

“co2con – Collaboration to Construction, gennemfører som bygherrerådgiver, projekter uden tids- og budgetoverskridelser, konflikter og dårligt arbejdsmiljø. Bundlinjen hos parterne øges samtidigt med, at det bliver billigere at bygge”

Som uvildig bygherrerådgiver varetager co2con bygherres interesser med alle ydelser, der naturligt og normalt, ligger inden for grænserne af bygherres roller. Herunder deltagelse i processer og møder af speciel interesse for bygherre. co2con arbejder med en høj grad af kollaboration når vi for og med bygherre udfører projekter, ligesom arbejdsmiljøkoordinering (P) og (B) er meget højt prioriteret. Som bygherrerådgiver tager vi ansvar for, at etablere den udbuds- og samarbejdsform, der skaber medansvar og ejerskab til projektet. Vi gør hermed projektet til et fælles anliggende og et fælles ansvar for de involverede parter. co2con har flere års erfaring fra projekter med kollaborerende samarbejder og overholdelse af budgetter, tid og kvalitet. co2con står for Collaboration to Construction fordi vi mener det helhjertet. Vi tager af samme grund ikke mere ind end vi hele tiden kan committe os til 100%.